Kutatóműhely

Kémiai Informatika


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Viskolcz Béla
+36305650830
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

A csoportunk kutatási eredményeit az elméleti kémia majd teljes eszközrendszerének felhasználásával az élő rendszerekben és környezetünkben fontos molekulaszerkezetek meghatározása terén érte el. Kiemelkedően fontos ezen elemek kialakulását és átalakulásait követő energiaváltozások pontos, sokszor a kísérleti pontosságot elérő pontosságú meghatározása.

A szerkezeti változások energetikája mellett fő eredményeinket a termodinamikai függvények reakcióút mentén történő meghatározásával értük el. A konformáció változást kísérő entrópia változását, mint a molekuláris információ tárolási kapacitást, több közleményünkben leírtuk.

Termodinamikai függvényeink segítségével szabadgyökök pontos termokémiáját határoztuk meg. Illetve az elméleti termodinamikai függvények segítségével pontos szerkezet reaktivitás összefüggéseket figyeltünk meg. Ilyen rendszerek az OH gyök reakció telítetlen olefinekkel és oxovegyületekkel. Különösen fontos terület volt a csoport kialakulásakor az oxigén tartalmú szabadgyökök vizsgálatai, amelyet kísérleti csoportokkal történő együttműködések keretében végzünk.

A fehérjék aktív szerkezetében mutáció hatására bekövetkező aktivitás változás szerkezeti alapokon történő megértésére, molekuladinamikai számításokat végzünk és egyes egszerű esetekben az enzimaktivitás szerkezeti és dinamikai magyarázatát tudjuk megadni.

Mind a fehérjeszerkezetek, mind a szabadgyökök bimolekulás reakciói esetén a másodlagos kölcsönhatások döntően befolyásolhatják a kémiai (és biológiai) eseményeket. Ezért kitüntetett figyelemmel vizsgáljuk a gyenge - másodlagos - kötések kialakulását: jellemzésükre termokémiai is kavantumkémiai eljárásokat alkalmazunk. A másodlagos kötések pontos termodinamikai jellemzésének segítségével próbáljuk jobban megérteni a az olyan dinamikus biológiai folyamatokat, mint a fehérje folding vagy a molekuláris felismerés.

Stabilan működő transzmembrán protein modellel rendelkezünk, mely modell segítségével transmembrán proteinek dinamikai modellezést tudjuk nagy pontossággal elvégezni. A dinamikai számítások sok esetben olyan unikális információkkal látnak el bennünket, amely információk megszerzése ismereteink szerint kísérletes úton nem lehetséges.

Különböző fázisok határán lejátszódó események modellezésére is kiválóan alkalmas a molekuláris dinamika. Újabban érdeklődésünk szilárd és folyadék felületek - levegő rendszerek vizsgálata felé fordul.

Dinamikus automatikus adatbázist készítettünk, amit jelenleg (forráshiányok miatt) "csak" az oktatásban használunk.

KULCSSZAVAK

SZOLGÁLTATÁSOK