Kutatási projekt

Személyi viszonyok vagyoni jellege/értéke


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A magánjogi viszonyokban egészen a XIX. század végéig a vagyoni értékek uralkodtak, a személyi értékek vagyoni köntösbe burkolva jelentkeztek. Ezt követően – elsőként a jogirodalomban jelentkezetten – nyertek a személyi viszonyok jogszabályi szinten szabályozást. Az elmúlt évekre a személyi viszonyok és azok jogintézményi jellemzőinek kialakulása mellett – elsősorban a licencia szerződések nyomán – érhetőek tetten az egyes személyi viszonyok vagyoni jellemzői is.