Kutatási projekt

Számítógépes eszközök a veszélyeztetett finnugor nyelvek nyelvi revitalizációjáért (FinUgRevita)


KUTATÓMŰHELYEK

EGYETEMI EGYSÉGEK

TUDOMÁNYÁGAK

PROJEKT KEZDETE

2013-09-01

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Probléma orientált kutatás (alkalmazott-, piacosítható kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Neve magyarul: “Számítógépes eszközök a veszélyeztetett finnugor nyelvek nyelvi revitalizációjáért (FinUgRevita)”
Neve angolul: “Computational tools for the revitalization of endangered Finno-Ugric minority languages (FinUgRevita)”
Neve oroszul: "Компьютерные средства для ревитализации финно-угорских языков под угрозой исчезновения (FinUgRevita)"
A projekt megvalósítói: Helsinki Egyetem, Finnország (vezető kutató: Roman Yangarber) és Szegedi Tudományegyetem, Magyarország (vezető kutató: Fenyvesi Anna). A projekt a Finn Tudományos Akadémia és az OTKA támogatásával valósul meg.
Száma: OTKA FNN 107883; AKA 267097
Futamidő: 2013. szept.1 – 2017. aug. 31.

A projekt célja, hogy veszélyeztetett oroszországi finnugor nyelvek beszélőit támogassuk számítógépes nyelvi eszközökkel, amelyek a felhasználók/beszélők kisebbségi nyelvi nyelvhasználatát segítik a digitális térben, valamint hogy szociolingvisztikai eszközökkel lemérjük ezen számítógépes nyelvi eszközök sikerességét. Kutatásunkkal annak a kérdésnek a praktikus megválaszolásához kívánunk hozzájárulni, hogy mivel lehet aktívan támogatni a veszélyeztetett finnugor kisebbségi nyelveket, megerősíteni a beszélő közösségeket és ilyen módon szolgálni a nyelvi revitalizációt.

A projekt nyelvtechnológiai komponenseként fel kívánjuk használni a veszélyeztetett kisebbségi finnugor nyelveken már létező nyelvi forrásokat (szótárakat és morfológiákat), hogy azokat felhasználva számítógépes eszközöket (tanulást és szövegalkotást segítő eszközöket) hozzunk létre. Ezen eszközök lehetővé teszik majd, hogy a beszélők modernizált populáris beszédmódokban használják anyanyelvüket mindennaposan használt, írott nyelvhasználatot megkívánó színtereket. Úgy gondoljuk, hogy ezek az eszközök pozitív hatással lesznek a beszélők írott nyelvi tudására, anyanyelvükhöz kapcsolódó nyelvi attitűdjeikre, és végső soron a revitalizációs folyamatot segítik elő.

A projekt szociolingvisztikai komponenseként fel készülünk mérni a kifejlesztett és használatra bocsátott számítógépes eszközök sikerességét. A szociolingvisztikai méréseket az eszközök kifejlesztése és használatra bocsátása előtt és után is elvégezzük az eredmények összehasonlíthatósága érdekében.

Egyelőre két nyelvvel dolgozunk: a manysival és az udmurttal.