Kutatási projekt

Kisvárosi fiatalok világa - alkalmazott kutatás a tényeken alapuló települési ifjúságpolitikai tervezés megalapozásához


KUTATÓMŰHELYEK

TUDOMÁNYÁGAK

Partnerek

  • Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ EIKKA

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Megközelítésmódunk centrumában a lokalitás áll (települési szint), tehát a globalizációs hatások által felértékelődő helyi, települési közösség, mely különösen fontos a munkaerőpiacon az új évezredben megjelenő sebezhetőségekkel (úgymint munkanélküliség, oktatási-képzési hátrányok, identitáskrízis, értékválság) jellemezhető személyek és csoportok számára létrehozott fejlesztések esetében.

A projekt első szakaszát jelentő feltáró, megismerő kutatás alapvető célja a helyzetelemzés, mely a fejlesztési keretek (a munkaerőpiac új belépői) életvilágának munkaerő-piaci és jövőorientációinak mély megismerését szolgálja és tény-alapú információkat eredményez az elemző, tervező folyamathoz.

Az elemző munka eredménye (szakértő tanulmányok, kutatási jelentés és a települési önkormányzat képviselőinek valamint munkatársainak tartott prezentáció az önkormányzat számára jól hasznosítható alapul szolgálhat helyi fejlesztési stratégiák és cselekvési tervek kidolgozásához.

A megrajzolt helyzetkép, a kutatás eredményeinek további hasznosulása, erősíti a települési jövőtervezés megalapozottságát (evidence-based policy), a fejlesztési stratégiákhoz és megvalósítási tervekhez szükséges forrásfeltáró és forrásbevonzó képességet (a települési pályázatokat és forrásteremtést megelőző tényalapú helyzetelemzés által).

REFERENCIÁK

Jancsák Csaba [szerk] (2008): Fiatalok a DKMT eurorégióban. Duna-Körös Maros-Tisza Erurorégió Ifjúsági Szövetsége, Szeged

Jancsák Csaba [szerk.] (2009): Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. Belvedere Meridionale, Szeged

Jancsák Csaba [szerk] (2009): Fiatalok a Kárpát-medencében. Mozaikok az ifjúság világáról. Belvedere Meriidonale, Szeged

Jancsák Csaba [szerk] (2011): Az európai fiatalok világa a 21. század elején. Belvedere Meridionale, Szeged