Kutatási projekt

Bírói jogvédelem az Európai Unióban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

E kutatási téma legfontosabb részterületei az alábbiak: 1. A jogvédelem történeti alapjai 2. A jogvédelem fogalma 3. A bírói jogvédelem uniós jogi intézményei 4. A jogvédelem előfeltétele: a jog ismerete 4.1. Jogforrások az Európai Unióban 5. A bírói jogvédelem egy jelentős aspektusa: az Európai Bíróság által kialakított doktrínák 5.1. A közvetlen alkalmazhatóság 5.2. Közvetlen hatály 5.3. Az értelmezési kötelezettség doktrínája - avagy az uniós jog közvetett hatálya 5.4. Az uniós jog szupremáciája 5.5. Az uniós jog elsőbbsége 5.6. Az általános jogelvek 6. Bírói jogértelmezés, mint a jogvédelem eszköze 7. Bírói jogvédelem közvetlenül: az Európai Bíróság és a Törvényszék esetjoga a nem privilegizáltak keresetindítási jogával kapcsolatosan 8. Bírói jogvédelem közvetlenül: a nemzeti bíróságok előtt közvetlenül az uniós jogon alapuló igényérvényesítés 8.1. Jogalap nélkül beszedett pénzügyi terhek visszakövetelése 8.2. Új bírósági hatáskörök 8.3. Magánjogi jogérvényesítés 9. Bírói jogvédelem közvetetten: az előzetes döntéshozatali eljárás