Kutatási projekt

Az (immateriális) elégtétel egységes alapelvei


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A személyhez fűződő jogok védelme, így különösen az immateriális elégtételhez való jog területén eltérő fejlődési irányok mutathatóak ki a common law, illetve a kontinentális jogi kultúrákban. Ezt felismerve szükségesnek mutatkozik e jogintézmények összehasonlító jogi eszközöket is felvonultató vizsgálata. Tekintettel az Európai Uniós szabályozás elégtelen voltára, illetve a jogsértések napjainkban tapasztalható „dominanciájára” elengedhetetlen e területen egységes alapelvek lefektetése.