Kutatási projekt

A közvetlen demokrácia lehetőségei az új információs és kommunikációs technológiákon


PROJEKT KEZDETE

2013-07-01

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Probléma orientált kutatás (alkalmazott-, piacosítható kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatás során átfogó képet kapunk a politikusok új információs és kommunikációs technológia használatáról, különös tekintettel a közösségi honlapok használatára. A projekt nemzetközi jellegénél fogva a munka során nyert eredmények komparatív hozzáállást kívánnak. Modellezhetővé válnak a politikusok interakcióinak jellegzetességei, nemzeti sajátosságai, amelyek alapján kitapinthatóvá válnak a jelenlegi trendek. A projekt eredményeképpen láthatóvá válik, hogy milyen képviselővel, milyen nyelvhasználattal érdemes kapcsolatba lépnie az állampolgárnak. A másik oldalról a politika világát elemzi a kutatás, a kommunikációs szokások jobb megértése révén a képviselők és az állampolgárok közötti interakciót fejlesztheti.

REFERENCIÁK

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj