Kutatási projekt

A jogos védelem az új büntetőkódexben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A hatályos Btk. elfogadásakor a jogalkotó újragondolta a jogos védelem szabályozási kereteit, megváltoztatva a jogos védelmi helyzetben kifejthető védekezés normatív feltételrendszerét. A kutatás a joggyakorlat retrospektív elemzésén keresztül vizsgálja az új jogintézmény ratio legisét. Része a kutatásnak továbbá a német jogirodalom és joggyakorlat vizsgálata is, ugyanis a releváns normaszövegek egyezése folytán a jogösszehasonlítás mint kutatási módszer alkalmazhatóvá válik. Célja a kutatásnak továbbá a jogintézmény kapcsán változatlan tényállási elemek újszerű dogmatikai elemzése, és az egyes következtetések összevetése a német szabályokkal, valamint a joggyakorlati analízis során feltárt jogalkalmazói megállapításokkal.