Kutatási projekt

A büntetőjog egyes alapelvei- különös tekintettel a törvényesség princípiumára


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A törvényességi elv, vagy a büntetőjogi legalitás elve alapvető, illetve alkotmányos jogállami garancia, a jogbiztonság kifejeződése és biztosítéka. Ez a garanciális funkció mindenekelőtt az állami és a bírói hatalom korlátozásában rejlik. A kutatási projekt célja ezen elv alkotmányban és büntetőjogban történő megjelenítésének, szabályozásának európai viszonylatban történő áttekintése, a Nullum crimen, nulla poena sine lege elv összehasonlító jellegű bemutatása, ismertetése.