Kutatási projekt

A börtönügy Európában


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az emberi jogok minden demokratikus, alkotmányos állam alapelemei, a személyi szabadság pedig egyike a legalapvetőbb emberi jognak. A szabadságvesztés-büntetésnek elkerülhetetlen következménye a személyi szabadság elvonása, e szankció alkalmazása során felmerülő, esetlegesen nem megfelelő végrehajtási környezet pedig alkalmas arra, hogy sértse az emberi méltóságot, valamint embertelen, megalázó bánásmódot eredményezzen. A kutatási projekt produktumaként született monográfia (Juhász Zsuzsanna: Börtönügy Európában. Iusrisperitus Bt. Szeged, 2014.)arra tesz kísérletet, hogy felvázolja az európai börtönügy pilléreit, azaz betekintést engedjen az EJEB fogvatartottakat érintő esetjogába, a Kínzás Elleni Európai Bizottság rossz bánásmód megelőzését célzó tevékenységébe, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának releváns ajánlásaiba. Tekintettel arra, hogy az emberi jogok védelmét szolgáló európai instrumentumok mellett az európai börtönügyre különböző nemzetközi szervezetek és dokumentumaik is döntő befolyást gyakorolnak, így a monográfia sem nélkülözi például az ENSZ által elfogadott egyezmények bemutatását, illetve ugyancsak említést tesz például az Egészségügyi Világszervezet, valamint az Orvosok Világszövetsége által elfogadott deklarációról, ajánlásokról, amelyek a fogvatartottak egészségvédelmével összefüggésben nyújtanak fontos iránymutatást.