Kutatóműhely

Nonbusiness Marketing Kutatóműhely


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Csovcsics Andrea
62/544-500
KO315

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

Kutatóműhelyünk célja, hogy nonbusiness marketinggel kapcsolatos témákat felölelő kutatásokat végezzünk. Elsősorban a társadalmi felelősségvállalásra, az ügymarketingre és az önkéntességre fókuszálunk.

 

Kutatási téma: Nonbusiness marketing, azon belül az önkéntesség, mint nonbusiness tevékenység. Szűkebben: az egyéni és szervezeti önkéntesség motivációi és azok marketing vonatkozásai.

Konkrét kutatási probléma: az egyéni és a szervezeti önkéntesség motivációinak különbözősége, annak vizsgálata, hogy az önkéntes tevékenységek hasznossága kire irányul.

Alkalmazott kutatási módszerek: online kérdőív az egyéni önkéntességet vizsgálva, előzetesen fókuszcsoportos interjúk, mélyinterjúk.

Tervezett jövőbeni kutatások: generációs és nem szerinti különbségek feltérképezése az egyéni önkéntesség esetében, a szervezeti önkéntesség vizsgálata kvalitatív és kvantitatív módszerek segítségével, Magyarországon tevékenykedő vállalatok körében.