Kutatóműhely

Neuronhálózatok Kutatása Kutatóműhely


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Prof. Dr. Tamás Gábor

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

Prof. Dr. Tamás Gábor vezetésével az MTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoportja kutatásaiban azonosított neuronok agykérgi szerepének meghatározásán keresztül tárja fel az egyes idegsejteket a neuronhálózatokkal összekötő mechanizmusokat. A kulcshipotézisek szerint a neurogliaform sejtek és az axo-axonikus sejtek agykéregben betöltött szerepe az aspecificitás és a specificitás szélsőséges formáin alapul.

Kutatási eredményeikre épülő feltételezéseik szerint lehetséges, hogy a neurogliaform sejtek szinkronizálják a mikrohálózatok metabolikus igényét és ellátását. Az emberi agykéreg kapcsolatait feltáró munkáik eredményei szerint az axo-axonikus sejtek olyan funkcionális sejthálózatokat aktiválnak, amelyek fontosak a magasabb rendű, kognitív agytevékenységben.

Céljuk, hogy meghatározzák a neurogliaform sejtek és az axo-axonikus sejtek kölcsönhatását aktív agykérgi hálózatokkal, és ezt a gyógyítás területén széles körben használt hatóanyagokkal emberi mintákon is modulálják. Hipotéziseik vizsgálatára funkcionális genomikai vizsgálatokkal segített képalkotó, elektrofiziológiai és infrastrukturális csúcstechnológiát alkalmaznak.