Kutatóműhely

Neurodegenerációs Betegségek Kutatása Kutatóműhely


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Prof. Dr. Penke Botond

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

Az SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézetében Prof. Dr. Penke Botond csoportjának fő tudományos témája a neurodegenerációs betegségek (Alzheimer- és Parkinson-kór, az ALS (amiotróf laterál sclerosis) kutatása. A kutatások interdiszciplináris jellegűek, és a számítógépes molekulatervezéstől a preklinikai vizsgálatok lezárásáig mindent átfognak.

Az Alzheimer-kór patomechanizmusának kutatása során elemzik a degenerációban indító szerepet játszó fehérjék eredetét, aszerint, hogy a központi idegrendszer termeli-e őket vagy a perifériáról kerülnek be az agyba. Vizsgálják, hogy valóban a b-amiloid felelős-e a betegség kiváltásáért, továbbá, hogy milyen szerepe van az extra-, illetve intracelluláris b-amiloidnak, és milyen szignalizáció, illetve sejten belüli amiloid-fehérje kölcsönhatások indítják a neurodegenerációt. Kutatásaik kiterjednek az öregedési folyamat Alzheimer-kór indításában betöltött szerepének továbbá a betegség kezdetén lejátszódó proteinszintű változások, és a folyamatban a szteroid-hormonok, illetve a génexpresszió jelentőségének vizsgálatára.

A kutatócsoport alap illetve alkalmazott kutatást folytat természetes neuroprotektív anyagok, táplálék kiegészítőként való alkalmazására. Továbbá új szintetikus gyógyszerjelölt vegyületeket vizsgálnak, melyek alkalmasak lehetnek a b-amiloid neutralizálására, illetve a b-amiloid clearance növelésére.

A kutatócsoport eddigi fontos eredményei között tarthatóak számon, hogy kifejlesztettek egy olcsó új állatmodellt az Alzheimer kór potenciális gyógyszerjelölt vegyületeinek vizsgálatára, valamint kidolgoztak egy új alapelvet a Alzheimer kór kezelésére, amelynek lényege az idegsejteken belül ható toxikus fehérje aggregátumok közömbösítése új gyógyszerjelölt vegyületek segítségével.