Kutatóműhely

Kolloidok és Nanoszerkezetű Anyagok Csoport


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

A Szegedi Tudományegyetem TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén a Kolloidok és Nanoszerkezetű Anyagok Csoportban, illetve az SZTE ÁOK-MTA Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoportban elsősorban a kolloid diszperziókkal, illetve az anyagtudományban és nanotechnológiai alkalmazásokban vizsgált önszerveződő rendszerekkel, valamint a biokolloidok, pl. fehérjék aggregációjával foglalkoznak a kutatók Prof. Dr. Dékány Imre akadémikus vezetésével.

E kutatási területeken jelentős innovációs megbízásokat teljesítenek mind hazai (MOL Nyrt., General Electric Hungary Zrt.) mind pedig nemzetközi ipari cégek és kutatóintézetek (Firmenich SA, Fraunhofer Gesellschaft különböző intézetei) számára..

A kutatók a MOL Nyrt. részére olyan komplex folyadékokat (nanoemulziókat) fejlesztettek ki, amelyek a tároló kőzetek legkisebb pórusaiba is behatolnak, biztosítva ezzel az ún. harmadlagos kőolaj- és földgázkitermelés lehetőségeit hazai lelőhelyeken.

A kutatócsoportban a Fraunhofer Gesellschaft felkérésére reaktív önszerveződő felületek előállításával és fotokatalízissel is foglalkoznak, amely a napfény hatására öntisztuló vékony rétegek előállítását teszi lehetővé. Olyan funkcionalizált (plazmonikus) fotokatalizátorokat fejlesztettek ki, amelyek a természetes fény hatására alkalmasak a szennyezők lebontására, és így a környezet- és a polgári védelemben egyaránt hasznosíthatóak. Legújabb eredményeik közé tartozik az, hogy a funkcionalizált reaktív felületek természetes fény hatására a mikrobiológiai kutatásokban is alkalmazhatók, nevezetesen a különböző antibiotikumokra reziztens baktériumok gyors elpusztításának lehetőségeit is kidolgozták. Eredményeik jól alkalmazhatók az egészségügyben és minden olyan helyen, ahol az emberi egészséget akár a baktériumok, akár a vírusok veszélyeztetik.

A témában dolgozó munkatársaink a Firmenich SA részére hidrofóbizált interkalációs nanokompozitokat állítottak elő, melyek tulajdonságát legújabban gyógyszerek és illatanyagok szabályozott felszabadulását biztosító termékek kifejlesztésében vizsgálják.

A GE Hungary Kft részére a fénypor nanorészecskéket, önszerveződő nanofilmeket, ill. nanoszerkeztű elektróda alapanyagokat szintetizáltak, melyet az ipari partner az új energiatakarékos fényforrások fejlesztéséhez használ.

A kutatócsoportok munkájában a szabályozott méretű és morfológiájú nemesfém (pl.arany és ezüst) nanorészecskék szintézise kiemelt fontosságú. Különböző felületi plazmonikus tulajdonságú, nanoméretű aranyat és ezüstöt, ill. ezek ötvözeteit állítják elő, hogy a felületükön adszorbeált biológiailag aktív anyagok biokompatibilitását és a felületmódosítás fiziológiás körülmények közötti hatását megismerjék. A funkcionalizált nemesfém nanorészecskékhez gyógyszer-hatóanyagokat pl. peptideket kapcsolnak. A funkcionalizált nemesfémeket optikai szenzorok fejlesztésére is felhasználják, kihasználva azt, hogy ezek plazmonikus tulajdonságai a fehérje aggregáció hatására jelentősen változnak. Ezek mellett olyan optikai hullámvezető bioszenzort állítanak elő, melynek felületén különböző biológiai rendszereken lehetővé teszi egyes gyógyszermolekulák megkötésének mennyiségi analízisét a nanogram/cm2 tartományban.