Kutatóműhely

Klinikai Farmakológiai Munkacsoport


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Dr. Tiszai Andrea

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

Az I. sz. Belklinikán a gyógyszergyárak felkérésére már 1978-ban klinikai farmakológiai vizsgálatok indultak. 1994-ig 21 nemzetközi multicentrikus vizsgálatban vett részt a klinika. Ezen vizsgálatok is már a nemzetközi elvárások szerint történtek, bár Magyarország csak 2002-ben csatlakozott törvényerejű rendelettel az Európai Unióban és az USA-ban már egységes elvek szerint folyó gyógyszer kipróbálások menetéhez. Így azóta a nemzetközileg elfogadott "Helyes Klinikai Gyakorlat" (Good Clinical Practice - GCP) szerint végezzük a klinikai farmakológiai vizsgálatokat. A 90- es évektől kezdve a gyógyszergyárak egyre több vizsgálatra kérték fel klinikánkat.

2006 novemberétől klinikánkon az OGYI által akkreditált Humán I-es fázisú Klinikai Farmakológiai Vizsgálóhely is működik. A vizsgálóhely újra akkreditálása 2009 és 2012 novemberében megtörtént. A vizsgálóhelyen tevékenykedő minden kolléga rendelkezik klinikai farmakológus szakvizsgával.

A munkacsoport nagy tapasztalatokkal bír a klinikai farmakológiai vizsgálatok szervezésében, lebonyolításában. 1994-től napjainkig (2014) több mint 230 vizsgálatot végeztünk a klinikán. A Humán I-es fázisú Klinikai Vizsgálóhelyen bioekvivalencia, biosimilar, valamint I-es fázisú vizsgálatokat folytattunk le rheumatoid arthritis, colitis ulcerosa és emlő carcinomás betegek körében.

A munkacsoport feladata, hogy segítséget nyújtson a klinikán működő más munkacsoportok klinikai farmakológiai vizsgálatainak elindításában és lefolytatásában, valamint ellenőrizze, hogy ezen vizsgálatok elvégzése a GCP szigorú szabályai szerint történik, és ebben adminisztratív segítséget ad.

A vastagbél munkacsoporttal közösen tanulmányozzuk különböző biológiai anyagok hatékonyságát Crohn betegségben és colitis ulcerosában.

A hepatológiai munkacsoport több felkérést kapott interferon, ribavirin és telaprevir effektivitásának felmérésére chronicus hepatitis C-ben szenvedő betegekben. Ugyanígy adminisztratív segítséget adunk a motilitás munkacsoport klinikai farmakológiai vizsgálataihoz, ahol pl. reflux oesophagitisben, irritabilis bél syndromában próbálnak ki új szereket.

A 90-es években számos vizsgálatot végeztünk fekély betegséggel, Helicobacter pylori eradikációval kapcsolatban. A Magyarországon forgalomba került összes protonpumpa gátló hatékonyságát tanulmányoztuk a forgalomba hozatal előtt, illetve összehasonlító vizsgálatokra is sor került.

Ugyancsak adminisztratív segítséget nyújtunk a nephrologiai, hypertonia valamint a diabetologiai munkacsoport klinikai farmakológiai tanulmányaihoz.

A nephrologiai és hypetonologiai munkacsoport számos felkérést kapott törzskönyvezés előtt álló antihypertensiv szer vizsgálatára valamint veseelégtelenségben renin inhibitor, diabeteses nephropathiában PPAR agonista és TGF béta antitest hatékonyságának vizsgálatára.

Külön kiemelhetjük, hogy az utóbbi években a diabetológiai munkacsoportnak is lehetősége nyílt human fázis II-es és III-as vizsgálatokra, így pl. diabeteses gastroparesisben prokinetikumok, 1-es típusú cukorbetegségben immunmoduláló terápia, inzulinanalóg (FIAsp), 2-es típusú cukorbetegségben GLP-1 analógok (liraglutid, semaglutid, lixisenatid) és inzulinanalógok (insulin glargine, insulin degludec) kipróbálására. Természetesen a jövő per os antidiabeticumaival is folytak/folynak klinikánkon vizsgálatok.

2007-ben a klinikánkhoz csatolt Endokrinológiai osztály klinikai farmakológiai vizsgálatainak adminisztratív tevékenységében is segítséget adunk.

Az évente elvégzett klinikai farmakológiai vizsgálatoknak és a bennük résztvevő betegek számának exponenciális emelkedése csoportunk minőségi munkáját támasztja alá.