Kutatóműhely

Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont


KAPCSOLAT

Dr. Málovics György

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

A Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont 2013-ben jött létre a Karon folyó kutatási projektek lebonyolításának segítése érdekében. A Kutatóközpont intézetektől független szervezeti egység, amely a Dékán irányítása alá tartozik. A Kutatócsoport jelenlegi tagjai szoros együttműködésben dolgoznak:

 

Közelmúltban megjelent fontosabb közlemények:

  • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): Arguments for deliberative participation in local economic development. Acta Oeconomica, 64, 3, pp. 313-334.
  • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): The outlines of innovation policy in the capability approach. Technology in Society, 38, 1, pp. 93-102.
  • Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2014): On the informational basis of regional innovation policy: from growth to capabilities. European Planning Studies, 22, 7, pp. 1325-1341.
  • Málovics Gy. – Mihók B. – Pataki Gy. – Szentistványi I. – Roboz Á. – Balázs B. – Nyakas Sz. (2014): Részvételi akciókutatással a társadalmi kirekesztés ellen: egy szegedi példa tanulságai. Tér es Társadalom, 28, 3, pp. 66-83.
  • Lengyel B. – Bajmócy Z. (2013): Regionális és helyi gazdaságfejlesztés az evolúciós gazdaságföldrajz szemszögéből.Tér és Társadalom, 27, 1, pp. 5-29.
  • Bajmócy Z. (2013): Constucting a local innovation index: Methodological challenges versus staistical data availability.Applied Spatial Analysis and Policy. 6, 1, pp. 69-84.
  • Inzelt Annamária – Bajmócy Zoltán (szerk.) (2013): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények. JATEPress, Szeged
  • Málovics Gy. – Mihók B. – Szentistványi I. – Balázs B. – Pataki Gy. (2012): Participatory Action Research for Local Human Rights: The Case of Roma Minority in Szeged, South-Hungary. In. Renn, O. – Reichel, A. – Bauer, J. (ed.):Civil Society for Sustainability: A Guidebook for Connecting Science and Society. Europäischer Hochschulverlag GmbH, Bremen, pp. 149-170.
  • Gébert J. – Málovics Gy. – Fáskerti Zs. (2012): The Limits of Well-being Measurement at Sub-regional Level. Regional Statistics, 52, 2, pp. 45-60.
  • Málovics Gy. (2012): A környezeti igazságosság koncepciójának értelmezési lehetőségei és hazai relevanciája.Kovász, 1-4, pp. 3-31.

 

Letölthető kiadványok: