Kutatóműhely

Földtudományi Kutatások Kutatóműhely


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Prof. Dr. Sümegi Pál

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

Az SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoportjának kutatói kiemelkedő eredményeket értek el a lumineszcens kormeghatározás terén, mely az egyik legdinamikusabban fejlődő kormeghatározási módszer napjainkban. Segítségével elsősorban homokos, illetve löszös üledékek utolsó napfényre kerülésének, valamint égetett agyagtárgyak, terrakotta műtárgyak és téglák kiégetésének időpontja adható meg. A módszer számtalan földtudományi és régészeti-művészettörténeti alkalmazása közül a legfontosabbak: múltbeli földrajzi, földtani folyamatok ütemének meghatározása, klímaváltozás kutatása, környezeti rekonstrukció, régészeti leletek korának meghatározása, műtárgyak eredetiségének vizsgálata.

A Prof. Dr. Sümegi Pál által vezetett Földtani és Őslénytani Tanszéken a mágneses szuszceptibilitás korszerű mérési módszerével dolgoznak, mellyel a geológiai szelvényekben található mágnesezhető anyagok koncentrációjának szelvény menti mérésére nyílik lehetőség, ami a fúrásszelvények rétegtani azonosítását, továbbá a geológiai szelvényekben bakteriális vagy ásványi eredetű vas (és kísérő elemek) feldúsulásának és térbeli kiterjedésének terepi és laboratóriumi kimutatását teszi lehetővé. E méréseknek kiemelt gyakorlati szerepe van nagy felületű beruházások (út, vasút) előkészítéséhez kapcsolódó lőszer-mentesítésnél, illetve gyakorlati térképezésnél vasfeldúsulások térképi kirajzolásához.