Kutatóműhely

Business To Business (B2 B) Marketing Kutatóműhely


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Dr. Révész Balázs

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

A Szakcsoport B2B marketing témájú kutatásai alapvetően két területetre fókuszálnak: a szervezetek közötti kapcsolatok vizsgálatára, valamint az információs technológia szerepére a szervezetek közötti kapcsolattartásban.

A szervezetek közötti kapcsolat vizsgálata az utóbbi mintegy 30 évben egyre nagyobb figyelemnek örvend a marketing irodalomban. A kutatás az elmúlt időszakban elsősorban a marketingorientáció átalakulásával, a kapcsolatok szerepének mérésével foglalkozott, különös tekintettel a trendi kapcsolattartási technológiák és stratégiák jelentőségének mérésére, amelyre kérdőíves kutatások során került sor. A kapcsolati marketing egyik legismertebb elméleti megközelítése az IMP group nevéhez fűződik, amelynek hazai Hungarian IMP csoportjában intézetünk tagjai is részt vesznek (Hetesi Erzsébet, Révész Balázs és Vilmányi Márton személyében). A HIMP csoport egyik aktuális tevékenysége, hogy egy nemzetközi kutatócsoporttal együttműködésben az egészségügy területén megvalósításra kerülő építési beruházások (kórház építések) keretében vizsgálja az innováció és a fenntarthatósági szempontok terjedésének, tér nyerésének útvonalát az egyes érintett felek kapcsolatrendszerének vizsgálata révén.

A B2B piacon megfigyelhető kapcsolati marketing szemlélet elterjedésében láthatóan egyre nagyobb szerepe van a modern, információs technológiák alkalmazásának. Azonban a gazdasági válság és az azt követő hazai és nemzetközi jelenségek azt mutatják, hogy a személyes kapcsolatok jelentősége sem szűnt még meg, sőt. Kutatásaink során azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepet tudnak játszani a személyes és technológiai alapú kapcsolattartási módok a partnerek közötti hosszú távú kapcsolat kialakulásában és fennmaradásában.