Kutatási projekt

Zeolitok módosítása, ioncsere és adszorpciós tulajdonságok vizsgálata.


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A mikropórusos zeolitok és a mezopórusos zeolitszerű alumínium-szilikátok nagy fajéagos felületük miatt kitűnő katalizátor hordozók, alkalmasak a nanoméretű fémrészecskék előállítására és szerkezetük megtartására. Az IR spektroszkópia pedig kitűnő lehetőséget nyújt a felületen lejátszódó adszorpciós és katalitikus folyamatok nyomonkövetésére.