Kutatási projekt

Zeolitkatalízis


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A zeolitok olyan aluminoszilikátok, amelyek jól definiált pórusrendszerrel, alapesetben is sav-bázis sajátságokkal rendelkeznek. Ráadásul nemcsak nagyon sokféle zeolit létezik, hanem a létezők is könnyen módosíthatók, például beleépíthetők redoxi centrumok is viszonylag problémamentesen. Így a zeolitok jól használhatók sokféle kémiai reakció elősegítésére, a jól definiált pórusrendszer pedig hatást gyakorolhat az átalakulások szelektivitására. A zeolitok családja kiegészült nagyobb pórusméretű zeolitszerű szintetikus anyagokkal, így már viszonylag régóta rendelkezésre áll egy olyan katalizátorcsalád, amelyből nagy valószínűséggel kiválasztható az a képviselő, amely optimális katalitikus hatást képes kifejteni a megvalósítani kívánt reakció(k)ban. Mi oxigén- vagy kéntartalmú háromtagú gyűrűs vegyületek (epoxidok, episzulfidok) katalitikus átalakulásaival foglalkozunk, tanulmányozzuk az átalakulás irányokat, illetve nézzük azt, hogy milyen tényezők befolyásolják a termékek képződési arányát. Megpróbáljuk körülhatárolni az átalakulásokért felelős, úgynevezett aktív centrumokat, azaz jellemezzük a zeolitokat és zeoliszerű anyagokat minél többféle módszerrel, megnézzük azt, hogy milyen módon módosíthatjuk őket úgy, hogy a kívánt termékeket kapjuk. A kísérleti módszerekkel párhuzamosan modellezzük is a katalitikus átalakulásokat a számításos kémia módszereivel.