Kutatási projekt

Vizek arzéntartalmának csökkentése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Amióta Magyarországon nyilvánvalóvá vált, hogy az artézi kutak vize helyenként arzént is tartalmaz, a Tanszéken megindultak a mentesítési kutatások. 1981-től különböző technikákat (ioncsere, adszorpció, csapadék képzés, stb.) próbáltunk ki. Mivel más nyomszennyezők eltávolítására, vegyszerek tisztítására jól beváltak a magnézium tartalmú adszorbensek (sorel cement, magnézium-oxid, magnézium-hidroxid, magnézium-ammónium-foszfát, magnézium-hidroxid-karbonát, magnézium-karbonát) döntően ezekkel próbálkoztunk. Igen jó eredményeket értünk el magnézium-oxiddal és magnézium-hidroxiddal. A kialakított eljárásokat annak érdekében, hogy minél szélesebb körben lehessen azokat alkalmazni, nem szabadalmaztattuk, hanem nyílt publikációkban ismertettük. (Kutatási eredményeinkre alapozva Robert C. Moore és D. Richard Anderson szabadalmat jelentettek be: US 7,247,242 B1, Jul 24, 2007, Arsenic removal from water) Az ivóvíz zömét Magyarországon artézi kutakból nyerik. A felszín alatti víz (a reduktív zónában) az arzént As(III) és As(V) formában tartalmazza. Hozzávetőleg az arzén fele-fele van arzenit (As(III)), illetve arzenát (As(V)) formában. Az arzén(III)-sav gyengébb sav, mint az arzén(V)-sav. Ezért az ivóvíz szokásos pH-ján (pH=6,5-8,5) az arzenát döntően anionos formában található (az arzén(V)-sav disszociált), míg ezen a pH-n az arzén(III)-sav döntően nemdisszociált semleges formában van jelen. (Az arzénformák eloszlásának a mérgező hatás szempontjából, és akkor van jelentősége, ha adszorpciós módszert alkalmazunk az arzén eltávolítására.) Az arzén(V) jobban adszorbálódik, mint az arzén(III) forma, és az anionos forma jobban adszorbeálódik, mint a semleges forma.