Kutatási projekt

Vírusok sejtkárosító hatásának molekuláris mechanizmusa


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Olyan rendszereket kellett létrehozni, melyek modellként használhatók celluláris folyamatok azonosítására. In vitro sejttenyészeteken tanulmányozzák, hogy kialakul-e a károsodás, és amennyiben kialakul, akkor annak milyen formája jön létre (nekrózis, apoptózis, pyroptózis, nekroptózis, autofágia). Fontos kérdés továbbá, hogy melyek azok a celluláris folyamatok, melyek ehhez vezetnek, illetve milyen vírustényezők játszanak ebben szerepet. Egyes fertőzések p53 –fehérje- függő és egyéb p53 családba tartozó fehérjék által szabályozott apoptotikus folyamatok aktiválását eredményezik. A kutatások fő célja a p53, p63 és p73 fehérjék expressziós mintázatának meghatározása különböző vírusokkal történt fertőzést követően. A kísérletek hozzájárulhatnak virális infekciók molekuláris patogenezisének jobb megértéséhez. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek az onkológiai betegellátó intézetek lehetnek. További cél lehet, hogy minden egyes újonnan felfedezett lépés a vírusfertőzések kórlefolyásában egyben egy új potenciális gyógyászati célpont felfedezését is jelenti, melyre később eredményes antivirális terápia épülhet.