Kutatási projekt

Városi kormányzás közepes városokban és várostérségekben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Hagyományosan a városi kapcsolatokat a városkörnyék fogalmán keresztül írták le, ilyen vagy olyan intézményesültséget tételezve. Ez a megközelítés vonzási viszonyokban gondolkodik. A szolgáltatások székhelyükön kívülről való igénybevételének intenzitása szolgáltathat alapot a különböző funkciók ellátása jobb megszervezésének kereteiként szolgáló igazgatási területbeosztás, fejlesztési központrendszerek, társulási formák. Újabban azonban, ami alatt jó egy évtizedet értünk, előtérbe került a hálózatos kormányzás is. Először a nagyvárosok és térségeik tekintetében, mikor is a különböző urbanizációs funkciók területi kihatását az érintett önkormányzatokon kívül, kereskedelmi kamarák területi szerveivel, a térség társadalmi szerveivel, stratégiai szereplőivel való kapcsolatok tudatosításában kezdték látni. Aztán például a nagy kapacitású közösségi közlekedési hálózatok csomópontjai maguk is szervezési kapcsolatba léptek egymással, a területiséget ezzel újraértelmezve. Végül hálózatosság általában a városok széles körére kezd ma már kiterjedni, nemcsak a nagyvárosok keresnek ilyenféle partnerségeket. Általában a külső gazdasági hatások kezelésének alkalmas formája ez a megoldás. A hálózatos kapcsolatok objektíve létezőek. A települési szilárd hulladék gyűjtése, elhelyezése, kezelése, feldolgozása ilyen funkcionális kapcsolat alapja. Az egyetemek és tudásközpontok hatásai átívelnek minden közigazgatási határokon, ugyanakkor a pólusok egymás közötti viszonylatai sok társadalmi funkció közösségén alapulnak. A kutatás célja a számos további megjelenési forma feltárása és értelmezésének tudatosítása hazai viszonyok között is. Az Európai Unió regionális politikája keretében egyébként egy idő óta amolyan alternatív pontként jelent meg városhálózatos keretek között optimalizálható erőfeszítések ösztönzése. Ebben a keretben az alkalmazott eszközök rendre közvetettebb befolyásolásokat helyeznek előtérbe, amelyek eltérnek a szokásos igazgatás, még a regionalizmus közvetlen gazdaságfejlesztési megoldásaitól is.