Kutatási projekt

Új politikai kommunikáció: A politikai rendszer és a választók interakciói az új információs és kommunikációs technológiák környezetben


PROJEKT KEZDETE

2013-10-01

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Probléma orientált kutatás (alkalmazott-, piacosítható kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatás a politikai kommunikáció következő területeire terjed ki:

  1. Az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) hatása a magyar és nemzetközi politikai kommunikáció fejlődésére. A meglevő szakirodalom áttekintése, eredményeinek összefoglalása, a legfontosabb folyamatok és összefüggések bemutatása. A határtudományok (pl. internet studies, kulturális antropológia, demokrácia-kutatások) eredményeinek, a politikai kommunikáció altudomány elméletébe helyezése.
  2. A politikai rendszer, ezen belül is a választott képviselők új kommunikációs és információs technológiák használata. A politikai szereplők új IKT eszközökhöz (internethez) való viszonya, a nemzeti sajátosságok körvonalazása és a pártpolitikai jellemzők vizsgálata. Politikusi és párthonlapok, e-mailek (hazai és nemzetközi szinten), közösségi oldalak kvantitatív és kvalitatív vizsgálata, jellemző profilok felállítása.
  3. Az állampolgárok, ezen belül is az Y generáció politikai hírfogyasztási szokásai, valamint reakciói a képviselők kommunikációjára. Az új IKT eszközöket intenzíven használó generációra fókuszálva arra számítok, hogy elkülönül egy kisebb szegmens, amelyik kimondottan politikailag aktívnak nevezhető, míg egy nagyobb csoport kifejezetten rezignált lesz. A jellemzően kérdőíves és fókuszcsoportos kutatás vélhetőleg arra is választ ad, hogy mitől válik valaki rezignálttá, illetve mitől lesz valaki politikailag aktív.
  4. Revolúció vagy evolúció? Ez a szakasz foglalja össze a majdani eredményeket. Várakozásom szerint az új IKT eszközök nem forradalmasítják a politikai kommunikációt, „mindössze” a politikai kommunikáció gyors környezethez való alkalmazkodása miatt érezzük úgy, hogy revolúció zajlik.

REFERENCIÁK

OTKA kutatás