Kutatási projekt

Új inzulinutánzó vanádium- és cink komplexek előállítása és jellemzése, kölcsönhatásainak vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Eddigi vizsgálataink különböző (O,O), (N,O), (S,O), donoratomot tartalmazó elsősorban bidentát ligandumokra terjedtek ki. Ezek között piron, piridon, piridinkarbonsav, piridin-N-oxid származékok voltak, melyeknél a donoratomok milyenségének hatását, esetlegesen a szubsztituensek hatását vizsgáltuk a képződő komplexek stabilitására, oldatbeli szerkezetére, transzport sajátságaira, kölcsönhatásaira, a különböző biológiai nedvek és szövetek fémionkötő molekuláival [1-6]. Ezek a vizsgálatok adtak felvilágosítást arra, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezhetnek ezek a potenciális gyógyszerjelölt molekulák a biológiai környezetben és milyen kölcsönhatásba léphetnek a biológiai környezet potenciális fémionkötő molekuláival. Vizsgáltuk a fémkomplexek hatásosságát is in vitro biológiai tesztekben is, mindegyikük hatásosnak bizonyult az 1-10 μM koncentráció tartományban, a hordozó tipusától majdhogynem függetlenül [7]. Első közelítésben értelmeztük az analóg VO(IV) és a Zn(II) komplexek sajátságaiban meglevő hasonlóságokat és különbségeket [8]. Néhány természetes hordozómolekulával (pl. allixin és származékai) kimagaslóan jó biológiai eredményt értünk el [9], ahol a felszívódás és a transzport kedvező alakulásán kívül, esetleg más hatások felléptével is számolhatunk. Ezek ellenőrzése további vizsgálatokat igényel. További terveink újabb típusú és donoratom elrendeződésű bidentát és polidentát ligandumokkal vannak, keresve a legjobb biológiai hatás legkisebb toxicitás párosítás elérését. [1] T. Kiss, T. Jakusch: In Metallotherapeutic Drugs and Metal-based Diagnostic Agents; (Eds. M. Gielen, E.R.T. Tiekink), Ch. 23, Wiley, Chichester, UK, 2005. [2] T.Kiss, E. Kiss, G. Micera, D. Sanna, Inorg. Chim. Acta, 283, 202-210, 1998. [3] T. Kiss, E. Kiss, E. Garribba, H. Sakurai, J. Inorg. Biochem., 80, 65-73, 2000. [4] P. Buglyó, T. Kiss, E. Kiss, D. Sanna, E. Garribba, G. Micera, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2275-2282, 2002, J. Costa Pessoa, I. Tomaz, T. Kiss, P. Buglyo, J. Inorg. Biochem., 84, 259-270, 2001. [5] J. Costa Pessoa, I. Tomaz, T. Kiss, E. Kiss, P. Buglyo, J. Biol. Inorg. Chem., 7, 225-240, 2002. [6] Á. Dörnyei, S. Marcao, J. Costa Pessoa, T. Jakusch, T. Kiss, Eur. J. Inorg. Chem., 3614-3621, 2006. [7] D. Rehder, L. Costa Pessoa, C.F.G.C. Geraldes, M.M.C.A. Castro, T. Kabanos, T. Kiss, B. Meier, G. Micera, L. Pettersson, M. Rangel, A. Salifoglou, I. Turel, D. Wang, J. Biol. Inorg. Chem., 7, 384-396 2002. [8] T. Kiss, T. Jakusch, D. Hollender, É.A. Enyedy, L. Horváth, J. Inorg. Biochem., 103, 527-535, 2009. [9] H. Sakurai, A. Katoh, T. Kiss, T. Jakusch, M. Hattori, Metallomics, 2. 670-682, 2010.