Kutatási projekt

Transzmembrán protongradiens kiépülése lipoproteid rendszerekben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A biológiai membránban a fény által kiváltott elektrontranszport protontranszporthoz kapcsolódik, amely transzmembrán elektrokémiai potenciálhoz vezet. Ez a folyamat az élő rendszereket imitáló rekonstituált rendszerekben is keresztül vihető. Ennek a protonmozgató erőnek a kiépülése központi jelentőségű a sejtek energetikai folyamataiban, ez szolgáltatja a szabadenergiát az anyagcserefolyamatokhoz (Mitchel féle kemiozmotikus hipotézis, Nobel díj, 1978). Amellett, hogy ennek az alapvető folyamatnak a legapróbb részletei is megismerhetők lehetnek, fényenergiát átalakító mesterséges rendszerek megalkotása is lehetővé válhat.