Kutatási projekt

Területhasználat, felszínborítás térképezése és változásvizsgálata távérzékeléses módszerrel


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A városi beépítettség, a városi területhasználat tér- és időbeli változásának és a beépítettség-változás okozta környezeti és társadalmi hatások értékelése a városökológiai kutatás alapvető feladata. A belső szerkezet változása a városfejlesztési koncepciók és tervek megvalósulásától, a beépíthető területek meglététől függ. A szerkezet viszonylagos változatlansága mellett megfigyelhető a különböző beépítettség belső átalakulása, nem ritkán a funkció változása. A legnagyobb problémát a megbízható beépítettségi térképek hiánya, illetve a változásból eredő konfliktusok elemzésének, a kapcsolatok bizonyításának nehézsége okozza. Vizsgálatainkat olyan űrfelvételekre alapoztuk, melyek vagy jó geometriai felbontásúak (CORONA, IKONOS), jó spektrális felbontásúak (AISA), vagy közepes felbontással, több hullámhosssz-tartományban (LANDSAT TM és ETM ), több időpontra vonatkozóan álltak rendelkezésre (TERRA MODIS).