Kutatási projekt

Termális képkészítés- és elemzés


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A Termális képkészítő és elemző rendszer (TEKER) fejlesztése c. projekt célja, hogy légi hőfelvételekre alapozva olyan technológiát dolgozzunk ki, melynek alkalmazásával csökkenthetők a kőolaj- és földgázkitermelés, valamint szállítás során keletkező környezetszennyezések. Tudományos célkitűzésünk, hogy terepi és légi felméréssel tanulmányozzuk a mintaterület talajadottságait, hőkamerás felvételekkel elemezzük a szállítóvezetékek hatását a talaj hőmérsékletére. A talajok fizikai paramétereinek vizsgálatával 3D áramlásmodelleket készítünk a vezeték-lyukadásokból származó anyagok (nyersolaj) terjedésére vonatkozóan. Magyarország légifelvételezése 2000 programra alapozva digitális ortofoto-térképet készítünk, s értékeljük az antropogén hatás mértékét. A hőképek alkalmazásaihoz köthető a nem kellően biztonságos gátszakaszok rendszeres monitoringja. Az árvizek idején nagy víznyomásnak kitett töltések gyors és hatékony vizsgálata szükségessé teszi, hogy új, korszerű technológiák is alkalmazásra kerüljenek a megelőzés, a védekezés, a mentés, valamint az esetleges károk felmérésének időszakában.