Kutatási projekt

Technológiai információk terjedése formális és informális hálózatokban


PROJEKT KEZDETE

2013-09-01

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Kutatásunk tárgyát képezi a technológiai innovációk és információk terjedése a kommunikáció különböző csatornáin. Egyaránt vizsgálunk formális és informális hálózatokat, mint a diffúzió színtereit. Mivel a közösségi média a XXI. század kommunikációs csatornáinak egyik legfontosabb színterévé vált, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a Twitter környezetben megvalósuló diffúziós mechanizmusok vizsgálatára. Kutatásunk másik fókusza a formális tudáshálózatok vizsgálatára irányul. Mindkét esetben előnyben részesítjük a kapcsolatháló elemzés tudományos módszerének alkalmazását.