Kutatási projekt

Talajvizsgálat kelet-nyugati irányba Magyarország keleti végén


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A jelenkori talaj nagy része földműveléssel (trágyázás, szántás, öntözés) és legeltetéssel átalakított, nem az eredeti talajszint. A fúrások során az első élemiszer-termelők által használt talajszintet vizsgálják. Milyen volt az eredeti talaj termékenysége, kémiai elemforgalma...stb.? Az ember és környezete múltbéli kapcsolatát vizsgálja: Hogyan hatott a környezet a különböző emberi kultúrák megtelepedésére és ezek a kultúrák, hogyan alakítottak át környezetüket. A termelő ember megjelenésének és a technikai fejlődésnek a hatása az élővilágra és az üledékes környezetre.