Kutatási projekt

Talajerózió mérése szikpadkás területeken


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az Alföld aránylag egyenletes domborzatú felszínén tájképileg különleges morfológiai változatosságot jelentenek a padkás felszínek. Elterjedésük fő területei a vízrendezések előtt rendszeresen elöntött vidékek, de megjelennek a tájrendezési munkálatokhoz kapcsolódva is. A korábban alig vizsgált padkás felszínek kutatása aránylag pontos értékelési lehetőséget adhat a síkvidéki erózió mértékének a meghatározásához. A talajerózió az Alföldön jelentősen elmarad a dombsági területeken tapasztaltaktól, de kutatásaink is ráirányítják a figyelmet arra, hogy annak mértékét nem szabad lebecsülni. Az erózió ezen sajátos fajtája – a szárazodási folyamattal kiegészülve – jelentős talaj és vegetációs változásokat idéz elő. Síkvidéki erózió felmérését végezzük szikes területeken, mely különösen természetvédelmi és agrár szempontokból fontos.