Kutatási projekt

Tájváltozás és szediment transzport kapcsolatának modellezése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A Leuveni Egyetemen dolgozó kollégák által kifejlesztett WATEM/SEDEM modell alkalmazásával jól elemezhető a felszínborítás változása, és a talajerózió (üledék transzport folyamatok) közti összefüggés. A WATEM/SEDEM modell segítségével az alábbi kérdésekre kerestük a választ: • Milyen tendenciák szerint változik a talajerózió mértéke (erodált talajmennyiség, a patakba jutó talajmennyiség százaléka, a patak összes lebegőanyag tartalma) az első katonai felméréstől napjainkig? • Milyen kapcsolat mutatható ki a talajeróziós viszonyok, és a felszínborítás térszerkezete között?