Kutatási projekt

Számítógépes nyelvészet


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A világban felhalmozott tudás jelentős része szöveges dokumentumokban (publikációk, szabadalmak, orvosi zárójelentések, stb.) található, melyeket manuálisan átlátni képtelenség. A kutatócsoport célja ezen szövegekben rejlő információk automatikus kinyerése és feldolgozása: Számítógépes szövegfeldolgozás mondatelemzés, szófajelemzés, szavak jelentésének kódolását foglalja magában algoritmusok segítségével. Felhasználása lehetséges pl. bioinformatikai cég megbízásából, fehérje-feherje interakcióval kapcsolatos publikációk PubMedről és szabadalmak kigyűjtése a webről (esemény kinyerés).