Kutatási projekt

Spektroszkópia


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Spektrométer segítségével megmérhető egy fénysugárzás spektruma, azaz hogy milyen színű (hullámhosszú) komponensekből áll és a komponensek egymáshoz képest milyen intenzitással szerepelnek benne. Ha egy szélessávú fényforrás (pl. femtoszekundumos lézer vagy halogén lámpa) tükörről visszaverődött vagy átlátszó anyagon (pl. üveglemezen) keresztülhaladt fényének a spektrumát megmérjük, akkor a kapott spektrumból meghatározható a vizsgált minta reflexiójának illetve transzmissziójának hullámhosszfüggése. Bizonyos esetekben fontos információt hordozhat a spektrum térbeli változása. E mérésekhez spektrográfot használnak, ahol a detektor a korábban használt fotolemez helyett egy kétdimenziós CCD chip. A laborban rendelkezésre álló spektrométerek és spektrográfok alkalmasak a közeli ultraibolya hullámhossztartománytól a közeli infravörös tartományig különböző optikai elemek, anyagok spektrális áteresztőképességének mérésére, akár a spektrum térfüggésének meghatározására is.