Kutatási projekt

Specifikus hiszton módosítások szerepe Huntington kór pathogenezisében


PROJEKT KEZDETE

2015-01-01

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A Huntington kór (HD) egy domináns módon öröklődő, halálos kimenetelű progresszív neurodegeneratív megbetegedés. Kiváltó oka az IT15 génben bekövetkező CAG ismétlődés expanziója, amely meghosszabbodott poliglutamin doménnel rendelkező toxikus huntingtin fehérje termelését eredményezi. A mutáns huntingtin aggregátumokat képez és számos fehérjével lép kóros kölcsönhatásba, amely többrétű pathomechanizmushoz vezet. A génkifejeződésben beálló zavar a HD pathomechanizmusának egyik fő komponense. A mutáns huntingtin gátolja a hiszton acetiltranszferáz enzimeket, és az acetiláció egyensúlyának genetikai vagy farmokológiai eszközökkel történő helyreállítása enyhíti a mutáns huntingtin hatásait. A fehérje acetilációt általánosan befolyásoló terápiás megoldások azonban széleskörű mellékhatásokkal járhatnak. A betegség biológiai hátterének jobb megismerése és specifikusabb terápiák kifejlesztésének előmozdítása céljából tervezzük a hiszton fehérjék azon lizin oldalláncainak azonosítását, amelyek módosítása releváns a HD szempontjából. A projekt fő célja, hogy megállapítsa, kritikus szereppel bírnak-e meghatározott hiszton módosítások a HD kór szempontjából, és hogy ezek hogyan befolyásolják a mutáns huntingtin kiváltotta pathogenezist. Célunk meghatározni, hogy az azonosított lizin oldalláncoknak szerepe van-e a hiszton acetiltranszferáz és deacetiláz enzimek, ill. deacetiláz gátló vegyületeknek a HD-re gyakorolt hatásának közvetítésében. Emellett meg kívánjuk határozni az azonosított hiszton módosításoknak a vad-típusú ill. mutáns huntingtint expresszáló állatok génexpressziós profiljára gyakorolt hatását.