Kutatási projekt

Rosszindulatú daganatok előfordulása és evolúciója magyarországi történeti népességek körében


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Ezen problémákra kínál megoldást göttingeni partneregységünkkel közösen tervezett, szinergikus bilaterális kutatási programunk. A szegedi egység biztosítja a kutatások anyagát, dolgozza ki a paleodemográfiai elemzést is lehetővé tevő új makroszkópos diagnosztikai metodikát, míg a német partnernél kerül sor a minták paleoradiológiai, paleohisztológiai és paleoproteomikai elemzésére. A kutatási program várható eredményei között említhető az új, komplex paleoonkológiai vizsgálati metodika és a rosszindulatú daganatok több mint 5 ezer lelet vizsgálatára alapozott magyarországi paleoepidemiológiai rekonstrukciója. A kutatás paleoproteomikai aspektusai olyan tumorfehérje-evolúciós vizsgálatokat tesznek lehetővé, melyek a paleopatológia mellett a modern onkológia számára is fontos adatokat szolgáltatnak. A radiológiai és hisztológiai eljárások transzferálásával, a programba bevont magyar hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók képzésével, ill. a szegedi új laboratórium felszerelésével jelentősen javulnak a hazai kutatási feltételek. Kutatási programunk eredményes végrehajtása egyszerre szolgálja a paleoonkológia hazai és nemzetközi fejlődését, ill. a rosszindulatú daganatokkal kapcsolatos történeti, evolúciós és molekuláris biológiai ismeretek bővülését.