Kutatási projekt

Rákellenes tioszemikarbazonok és fémkomplexeik oldatkémiája


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A tioszemikarbazonok (TSK) közül a legjelentősebb a Triapine, mely klinikai fázis II-ben lévő kemoterápiás vegyület, melynek hatása a ribonukleotid reduktáz (RR) enzim inhibícióján alapul. Alkalmazását azonban mellékhatások kísérik és gyorsan kiürül a szervezetből, mely problémák kiküszöbölése miatt számos új TSK került fejlesztésre.
Nemcsak a TSK-oknak, hanem fémkomplexeiknek is (Cu(II), Ni(II), Zn(II), V(IV/V)) is van antiproliferratív hatása, viszont oldatbeli stabilitásukról, szerkezetükről alig van információ az irodalomban. A RR enzim gátlása során redox aktív vaskomplexek képződnek, így azok oldatkémiájának az ismerete is fontos a szerkezet-hatás összefüggések feltárásához.

A kutatás célja: Vizsgáljuk a különböző szubsztituensek, a S/O/Se csere, a piridin-N más donor atomra történő cseréjének hatását a TSK-ok bázicitására, lipofilitására, fémkötő sajátságira. Célunk a vas- és rézkomplexek esetén a stabilitás, redoxi tulajdonságok és a bioaktivitás közötti összefüggések feltárása.

Vizsgálati módszerek: pH-potenciometria, spektroszkópiai módszerek (NMR, UV-látható spektrofotometria, ESR) és ciklikus voltammetria

Együttműködő partnerek: University of Vienna (Austria), MTA Természettudományi Kutatóközpont