Kutatási projekt

Rákellenes platinafém- és galliumkomplex oldatkémiája és a farmakokinetikai sajátossagikat befolyásoló tényezők vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kemoterápiában használt gyógyszerek közül kiemelkedő szerepe van a platinatartalmú vegyületeknek (pl. ciszplatin), ugyanis a kezelt betegeknek közel fele találkozik ezekkel a fémkomplexekkel. Azonban alkalmazásukkor gyakran súlyos mellékhatások lépnek fel és hatástalanok a platina-rezisztens tumorokkal szemben. Ez ösztönzi a mai napig az újabb és újabb platina- és egyéb fémtartalmú vegyületek előállítását és tesztelését. Klinikai kipróbálás alatt álló ígéretes komplexek Ru(III) vagy Ga(III) központi fémiont tartalmaznak a Pt(II/IV) mellett. A komplexek biológiai hatásának megértéséhez alapvetően fontos megismernünk, hogy milyen formában vannak jelen az egyes vízterekben, milyen biotranszformációs folyamatokon mennek keresztül. A vérszérumban való eloszlásukat jelentősen befolyásolja az, hogy hogyan és milyen mértékben kötődnek a transzportfehérjékhez (albumin, transzferrin).

Vizsgált fémkomplexek:

  • új fejlesztésű Pt(II/IV)-komplexek
  • (O,O) vagy (O,N) donoratomokat tartalmazó ligandumok Ga(III)-komplexei
  • félszendvics típusú Rh(III)-h5-pentametil-ciklopentadienil, Ru(II)-h6-p-cimol és egyéb Ru(III) fémorganikus vegyületek

A kutatás célja: A komplexek oldatkémiai jellemzése, a farmakokinetikai sajátságokat megszabó tulajdonságok és kölcsönhatások vizsgálata, mely hozzájárul a hatásmechanizmus megértéséhez, segíti a bioaktivitás optimalizálását és a hatékony gyógyszerfejlesztést.

Vizsgálati módszerek: A komplexek vizes oldatbeli stabilitását, összetételét többféle technika kombinációjával vizsgáljuk: pH-potenciometria és spektroszkópiai módszerek (NMR, UV-látható spektrofotometria, CD, fluorimetria). Potenciális endogén vegyületekkel, mint pl. a vérszérum kis és nagy molekulatömegű komponenseivel való kölcsönhatásokat fluorimetriás, ultraszűrés ,UV-látható spektrofotometria, NMR és CD technikákkal tanulmányozzuk.

Együttműködő partnerek:

  • University of Vienna (Austria)
  • Lisbon University (Portugal)