Kutatási projekt

Quantitativ electroencephalográphiás (qEEG) eljárások használata neurológiai vizsgálatokban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az EEG jelek vizuális elemzésén túlmenő quantitatív EEG elemző eljárások használhatóságának tesztelése fiziológiás és kóros neurológiai állapotokban. A hagyományos lineáris jellegű elemző eljárások mellett (frequentia és amplitúdó vizsgálat mellett egyre több un. non-lineáris eljárást is kipróbálunk, mert ezek jobban illeszkednek az idegrendszeri folyamatok természetéhez. A jelek lokális szerveződésének jellemzésére a pontonként correlációs dimensió (pD2i), az egyes területek működésének összefüggéseiről az u. szinkronizációs valószínűség (SL) eljárásokat használjuk jelenleg, de keresünk egyéb – a konkrét feladatnak jobban megfelelő – non-lineáris eljárásokat is. Vizsgálataink lehetőséget adnak a klinikai EEG vizsgálatok pontosabb értékelésére és idegrendszeri folyamatok kutatására is.