Kutatási projekt

ProSennis projekt - otthonápolás


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A meglehetősen komplex IT rendszer kifejlesztése sok részfeladat megoldását és ezek integrációját foglalja magában; ezeken a feladatokon a hat konzorciumi (egyetemi és ipari) partner saját szakértelme alapján osztozik. A feladatok között szerepel: • Szenzorok előállítása, kiválasztása, rendszerbe integrálása • Az otthoni feldolgozó egység (HomeHub) kommunikációja a szenzorokkal, a központi szerverrel, adatfeldolgozás keretrendszerének biztosítása, biztonság kérdése, stb. • Központi szerver rendszerbe illesztése, grafikus felületek orvosok, nővérek számára, adatok megjelenítése • Adatfeldolgozás: szenzorok adatainak feldolgozása (pl. elesés-detektálás, napi ritmus változásának mérése, vérnyomás, testsúly trendek, gyógyszerezés, stb.) A ProSeniis projekt keretében a szegedi Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport az alapvető fiziológiai jelek vizsgálata és komplex kiértékelése mellett [1] olyan újabb kutatási területeket határozott meg, amelyek – egyrészt összetettebb jelfeldolgozást (adatbányászati, gépi tanulási módszerek használatát is) igényelnek [2], emellett – a hasonló célú rendszerek között –funkcionális sokrétűségével, fejlett szolgáltatásaival – a rendszerünket kiemelkedővé tehetik. A projekt által megcélzott csoport –többségében neurológiai betegek – felé olyan újszerű szolgáltatásokat terveztünk, mint afáziás betegek, demenciában szenvedők anyanyelvi fejlesztése, artikulációs, beszédpercepciós és beszédprodukciós képességeinek felmérése és fejlesztése; kognitív felmérés és fejlesztés; Parkinson-kórral élők otthon végezhető gyógytornájának támogatása; alvás monitorozása passzív nem-invazív szenzorhálózattal. A ProSeniis projekt abban is eltér a hasonló témájú más projektektől, hogy a „pilot” rendszer és ennek néhány funkciója még a projekt ideje alatt élőlaboros környezetben kipróbálásra kerül. Jelen pillanatban az imént felsorolt kutatási területeink közül néhányat (kognitív és nyelvi tesztek bizonyos feladatait, gyógytorna) már az élőlaboros tesztekbe is integráltuk.