Kutatási projekt

Peptid- és fehérjemódosítások kutatása


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet Peptidkémiai Laboratóriumában Prof. Dr. Tóth Gábor kutatócsoportja jelentős kutatásokat folytat a peptidek, fehérjék poszttranszlációs módosításainak terén.

A peptidek, fehérjék poszttranszlációs módosításai alapvető jelentőségűek a különböző biológiai felismerési folyamatokban, másrészt a rövid bioaktív peptidek térszerkezetének modulálása értékes vezérvegyületek kifejlesztéséhez vezethet. Napjainkban egyre növekvő jelentősége van a módosított oligopeptidek szintézisének, illetve új, erre alkalmas szintézismódszerek kidolgozásának. Elsősorban foszforilált és glikozilált peptidek szintézisével foglalkoznak a szegedi szakemberek, de fehérjék kémiai módosításai, peptidek fluoreszcens jelzése, konformációsan gátolt építőkövek szintézise és beépítése is módszereik közé tartozik. Sejtpermeábilis szintetikus foszfopeptid származékokkal sikerült budapesti kutatókkal közösen további adatokat szerezni a B sejt receptor működéséről és a jelátvitel folyamatáról.

Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben számos előrelépés történt a peptidkémiában, a szabad tiolfunkciók kontrollált módon a megfelelő diszulfidhíddá történő alakítása továbbra is kihívás maradt. Ennek fő oka a többszörös regioszelektív diszulfidképzés nehézsége. A csoport célja új szintézisek kidolgozása, többszörös diszulfidhidat tartalmazó peptidek racionális előállítása és a kapott diszulfidhidak helyzetének igazolása. Ennek során debreceni kutatókkal közösen sikerült pl. skorpió toxinokból származó szelektív ioncsatorna blokkoló analógokat előállítani, amelyekkel immunsejtek élettani funkciói modulálhatók, és egyes autoimmun betegségek kezelésére új lehetőség nyílhat.