Kutatási projekt

Oxidatív stressz ellen védő mechanizmusok tanulmányozása különböző növényekben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Sok esetben kimutatható az összefüggés a stressztűrés és az antioxidáns enzimek magasabb aktivitása és/vagy indukciója között. A tanulmányozott növények között találhatók különböző szárazságtűrésű búza vonalak, aldóz reduktáz-túltermelő dohány és búza (együttműködésben az SZBK Növénybiológiai Intézetével és a Gabonakutató Kht-val), paradicsom, egyéb kertészeti növényfajok és nehézfémeket jobban toleráló, fitoremediációs szempontból érdekes növények is (Brassica, Salix sp.). A kutatók kapcsolatot keresnek a búza guajakol peroxidáz aktivitása, a lignifikáció, a H2O2-szint változása és a gyökér növekedése között. Részletesen vizsgálják a glutation S-transzferáz (GST), glutation peroxidáz enzimek stressztoleranciában betöltött szerepét. Ozmotikus stressz alkalmazásával tanulmányozzák a vízháztartási, növekedési paraméterek, a GST aktivitás és a különböző funkciójú izoenzimeket kódoló gének expressziója közötti összefüggést. (Számítógépes adatbázisokban keresve gének kiválasztása, primerek szintetizáltatása, expressziós vizsgálatok Real-Time PCR-rel). Különböző szárazságtűrésű búza fajták összehasonlításával megállapították, hogy a zászlóslevelek magasabb GST aktivitása és bizonyos GST-kódoló szekvenciák expressziója korrelációban van a szemfeltöltődéssel/szárazságtűréssel.