Kutatási projekt

Opportunista patogén járomspórás gombák azonosítása és patogenitásuk vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatás célja, hogy módszereket dolgozzunk ki opportunista patogén (elsősorban a Zygomycetes csoportba tartozó) gombák molekuláris módszerekkel történő azonosítására, valamint tanulmányozzuk a patogenitás genetikai és molekuláris hátterét. A kutatások egyik területe, gombaellenes hatású anyagok azonosítása, hatásának jellemzése és termeltetése.