Kutatási projekt

Önkormányzatok finanszírozási rendszere


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A rendszerváltás idején kialakult, akkor új típusú önkormányzati finanszírozási rend napjainkra már szétfeszítette kereteit. Az átalakítás szükségességét senki nem vitatja, viszont a lehetséges megoldási módok között lényeges érdemi különbségek vannak. E kutatási téma keretében egy olyan finanszírozási rend kialakítására történik kísérlet, amelyben egyaránt figyelembe vételre kerül az államháztartás egészének pénzügyi helyzete és tervezett átalakítása, az önkormányzati gazdasági önállóság és önálló adóztatási jog megtartása, valamint a Európai Uniós országainak ez irányú eddigi tapasztalatai és aktuális elképzelései.