Kutatási projekt

Oligotróf lápok (Hargita és Kovászna megye, Románia) és Dobrudzsa (Románia) pókfaunájának felmérése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Románia pókfaunájáról viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk. Vizsgálatainkat egyrészről, az Európában igen ritka oligotróf tőzegmohalápokon végeztük. A vizsgált lápok természetes állapotban vannak. A kutatások megkezdése előtt a lápok pókfaunájáról csak szórványos információkkal rendelkeztünk.  E mellett a szintén romániai Dobrudzsa pókfaunájáról gyűjtünk adatokat, itt több kutató foglalkozott a pókfauna feltárásával, és ennek ellenére az itt előforduló pókok listája továbbra sem teljes. Mindkét vizsgálati területen több, az ország faunájában eddig nem ismert fajt mutattunk ki.