Kutatási projekt

Neuroprotekciós mechanizmusok kutatása


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Prof. Dr. Toldi József munkacsoportja az SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékén a központi idegrendszerben lejátszódó neurodegenerációs, neuroprotekciós folyamatok mechanizmusaival foglalkozik, különös tekintettel a neuroprotektív hatású beavatkozások és anyagok kutatására.

Kutatásaik fő célja a neurodegeneratív betegséghez, ischemiás állapothoz, traumás agyi sérüléshez kapcsolódó másodlagos sejtpusztulás mérséklése. Ezt a trauma utáni kritikus időszakban vagy magának az agyi glutamát szintnek a csökkentésével, vagy a glutamát exitotoxikus hatásának mérséklése által érik el. Előbbihez egy egészen újszerű módszerrel intravénásan adnak egy a plazma glutamát szintjét csökkentő enzimet illetve annak co-szubsztrátját, ami fokozza az agy→vér irányú glutamát transzportot. Az excitotoxikus hatás csökkentését pedig úgy érik el, hogy egy endogén (a szervezetben is előforduló) anyagot, a kinurénsavat, esetleg a kinurénsav előanyagát a kynurenint, vagy valamilyen kinurénsav-származékot használnak.

Az elmúlt évek során, a Szegedi Tudományegyetemen Vécsei és Fülöp professzorokkal kollaborációban kifejlesztett számos új kinurénsav származék kipróbálása során a munkacsoport talált egy olyan kinurénsav amidot, ami hatékony neuroprotektív szernek bizonyult úgy, hogy minimális mellékhatással kell csak számolnunk. A molekulát, illetve az eljárást több szabadalom is védi.