Kutatási projekt

Neurodegeneratív betegségek gyógyításában potenciálisan alkalmazható vegyületek vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az Alzheimer-kór a leggyakrabban előforduló formája a demenciának, a memóriavesztéssel járó betegségeknek minimum több mint 50%-áért felelős világszerte és hozzávetőlegesen 35 millió embert érint. A betegség egyik fő kórszövettani kritériuma az agyban a sejten kívüli térben lerakódó fibrilláris úgynevezett β- amiloid peptidekből képződő plakkok jelenléte. A β-amiloid egy hozzávetőleg 40-42 aminosav hosszúságú oligopeptid, amely egy membránfehérje, az amiloid prekurzor proteinből keletkezik a β-szekretáz enzim hatására. Az β-amiloid peptidek egyensúlyát/aggregációját bizonyítottan az agyban található fémionok mennyisége, eloszlása és előfordulási formája kontrollálja, az Alzheimer kór az agy fémion háztartásának felborulása nélkül nem alakulhat ki. A Fe(II/III) a Zn(II) és a Cu(I/II) ionokat nagy koncentrációban tartalmazzák az Aβ plakkok.

A kutatás célja: Annak felderítése, hogy a Zn(II) és Cu(II)ionoknak milyen hatása van a β-amiloid aggregációra, illetve olyan kelátorok kifejlesztése, amelyek segítségével reaktiválhatóvá válnak a plakkokban megkötött esszenciális fémionok.

Vizsgálati módszerek: fluorimetria, dinamikus fényszórás mérés, pH-potenciometria, spektroszkópiai módszerek (NMR, UV-látható spektrofotometria, ESR)

Együttműködő partnerek:

  • Leibniz Institute of Dresden (Germany)
  • SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet