Kutatási projekt

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások kombinációja membránszűrési műveletekkel


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A nagyhatékonyságú oxidációs eljárások, (pl. ózonos kezelés, Fenton reakció) mikroflokkuláló hatásuk révén alkalmasak lehetnek arra, hogy a szennyvizekben lévő szennyező anyagokból nagyobb, könnyebben elválasztható, szűrhető részecskéket hozzunk létre, ami lehetővé teszi, hogy a nyomáskülönbségen alapuló membrános eljárásokkal (mikroszűrés, ultaszűrés, nanoszűrés) kombinálva nagyobb pórusméretű membrán (és összességében kisebb energiaigényű módszer) alkalmazásával is jelentős hatékonyságnövekedés érhető el. Kutatásaink célja kettős, egyrészt vizsgálataink nyomán igyekszünk felderíteni az ózonkezelés mikroflokkuláló hatásának hatásmechanizmusát, vizsgáljuk, hogy az oxidációs előkezelés hogyan változtatja meg a membrán felületén kialakuló gélréteg szerkezetét, illetve, hogy ez hogyan hat a membránszűrés műveleti paramétereire. Emellett célunk olyan eljárások kidolgozása, amelyek valós, ipari üzemekben keletkező szennyvizek költséghatékony kezelésére alkalmasak. Ezek során statisztikai módszereket alkalmazva meghatározzuk az adott szennyvíz megfelelő kezeléséhez szükséges paramétereket, majd ezeket léptéknövelés után félüzem, illetve lehetőség szerint üzemi körülmények között is teszteljük.