Kutatási projekt

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása élelmiszeriparban, vízkezelésben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A gyakorlatban is alkalmazható eljárások fejlesztése során figyelembe kell vennünk, hogy a nagyhatékonyságú oxidációs eljárások nem „specifikusak”, a keletkező oxidáló gyökök vagy az ózon nemcsak a mikroorganizmusokkal, káros szerves anyagokkal reagálnak, hanem gyakorlatilag az összes jelenlévő szerves vegyülettel. A kezelendő oldatokban jelenlévő kémiai komponensek, illetve mikroorganizmusok ilyen módon versengenek egymással az oxidálószerrel való reakcióban, ami jelentősen lecsökkentheti az oxidáció sebességét, vagy rontja a fertőtlenítőszerek hatékonyságát. Ahhoz, hogy az élelmiszeripari eredetű szennyeződéseket tartalmazó vizek eredményesen tisztíthatók legyenek nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal, szükség van annak felderítésére, hogy a jellemző szennyező anyagok, illetve vegyületcsoportok, így szénhidrátok, fehérjék, szerves savak, alkoholok jelenléte a vízben hogyan befolyásolja az eljárás (pl. ózon, illetve a hidrogén-peroxid adalékok) mikrobákkal szembeni reaktivitását. A vizsgálatok fő területe annak vizsgálata, hogy a vizekben, szennyvizekben jelenlévő szerves anyagok hogyan befolyásolják az eljárások fertőtlenítő hatékonyságát. A kutatásaink során vizsgáljuk az egyes eljárások hatékonyságát, a szerves anyag molekulatömegének hatását, illetve a különböző vegyületcsoportok viselkedésének jellemzőit, illetve azt, hogy az egyes, az élelmiszer higiénia szempontjából fontos mikroorganizmusok hogyan reagálnak az ózonos kezelésre.