Kutatási projekt

Módszerfejlesztés plazma bázisú atomspektroszkópiai módszerek analitikai alkalmazására


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Egyetemünk és más hazai kutatóintézetek, ipari partnerekkel együttműködésben analitikai módszereket (mintaelőkészítés, mintabevitel, kalibrációs és jelkorrekciós eljárások, automatizálás, stb.) fejlesztünk elsősorban plazma bázisú atomspektroszkópiai módszerek alkalmazására. Az alkalmazott módszerek az induktív csatolású plazma atomemissziós (ICP-AES), a lézer indukált plazma spektrometria (LIBS) és az ICP tömegspektrometria (ICP-MS).